piątek, 3 maja 2013

Z serii Ciekawostki: publikowane archiwalia archeologiczne z okolicy, cz.2

 Dzisiaj druga, ostatnia część publikowanych archiwaliów archeologicznych okolicy:
16. Miłoszów,Hartmannsdorf (Prus O., 2002, s.78)
- ceramika (chronologia nieokreślona)
- szańce, konstrukcje kamienne (okres wojny 7-letniej, tj. 1756-1763 r.)
17. Mirsk, Friedeberg (Prus O., 2002, s. 78):
- mury - ruiny zamku (średniowiecze)
- skarb 332 talarów (ukryte po 1758 r.)
18. Mlądz, Mühldorf (Prus O., 2002, s.78)
- narzędzie kamienne (epoka kamienia)
19. Mroczkowice, Egelsdorf (Demidziuk K., 1999, s. 207, Prus O., 2002, s. 79)
- cmentarzysko kurhanowe? (chronologia nieokreślona)
20. Orłowice, Gräflich Ullersdorf (Demidziuk K., 1999, s.209)
- cmentarzysko ciałopalne (groby w obstawach kamiennych,pradzieje)
- narzędzia żelazne, długi miecz, topór, trójzębny „widelec“ (chronologia nieokreślona)
- 3 naczynia gliniane (chronologia nieokreślona, różna lokalizacja)
21. Pasiecznik, Spiller (Demidziuk K., 1999, s. 228, Prus O., 2002, s.87)
- nieokreślona konstrukcja kamienna (chronologia nieokreślona)
22. Pławna Górna, Ober Schmottseifen ( Demidziuk K., 1999, s. 222, Prus O., 2002, s. 92)
- ceramika (cmentarzysko ciałopalne, halsztat)
23. Pobiedna - Unęcice, Meffersdorf ( Prus O., 2002,s. 93):
- toporek kamienny (neolit)
24. Proszowa, Gräflich Cunzendorf (Demidziuk K., 1999, s.208-209)
- źródło kultowe ( ceramika dat. od XIII w. - późne średniowiecze, czasy nowożytne, zwane Wolfgangbrunnen, Wolframbrunnen) 
25. Proszówka, Gräflich Neundorf ( Demidziuk K., 1999, s.209)
- grodzisko - zamek (Greiffenberg, późne średniowiecze od XIII w.)
- źródło (chronologia nieokreślona)
26. Przecznica, Querbach (Demidziuk K., 1999, s. 225)
- fr. naczyń glinianych (późne średniowiecze)
27. Rębiszów, Rabishau (Demidziuk K., 1999, s.225)
- siekierka z nefrytu (neolit)
- ruiny zamku „Fünfhaüserschloss“(późne średniowiecze)
- topór żelazny (XIV-XVII/XIX w.)*
28. Rybnica, Reibnitz ( Prus O., 2002, s.99):
- mury (zamek na grodzisku, XIII-XIVw.)
29. Stara Kamienica, Alt Kemnitz (Prus O., 2002, s.105):
- zamek rycerski (XV w.)
30. Świecie, Schwerta ( Prus O., 2002, s.108):
- denar Nerwy (96-98 r. n.e, okres wpływów rzymskich)
31. Świeradów - Zdrój, Bad Flinsberg (Demidziuk K., 1999, s.205-206, Prus O., 2002, s.109):
- denar Lucylli (164-169 r n.e., okres wpływów rzymskich)
- ceramika (późne średniowiecze)
- ryty naskalne (brak dalszych danych, odkrycie przypadkowe zgłoszone w 1936 i 1037 r)
- ujęcie źródła (odkrycie przypadkowe, zgłoszone w 1937 r., brak dalszych danych)
- grób ciałopalny w obstawie kamiennej, naczynie ceramiczne (pradzieje)
- topór żelazny, węgle drzewne (późne średniowiecze)
- fr.naczyń glinianych (późne średniowiecze)
- znak graniczny (wyryty w kamieniu znak ukośnego krzyża, późne średniowiecze)
- zamek myśliwski - ruiny (Kesselschloss - Kotlina)
- znaki graniczne (grupa skalna Tränkenschloss,wyryty młot-kilof? i dłoń, późne średniowiecze)
- naczynie kamienne(ofiarne?, chronologia nieokreślona)
- źródło?(chronologia nieokreślona)
- źródło w obudowie kamiennej (chronologia nieokreślona)
32. Wieża, Wiese (Prus O., 2002, s. 115):
- ostrze krzemienne (mezolit-neolit?)
- narzędzia kamienne (chronologia nieokreślona)
- naczynie (misa?) drewniane (znalezisko w bagnie, halsztat)
33. Wojcieszyce,Voigtsdorf (Prus O., 2002, s. 117):
- ceramika (okres wpływów rzymskich)
- grodzisko (średniowiecze)
34. Wolimierz,Völkersdorf (Prus O., 2002, s.118):
- monety rzymskie, m.in. Kommodusa (189-192 r n.e, okres wpływów rzymskich)

Jak widać osadnictwo pradziejowe w Górach i  na ich styku z Pogórzem Izerskim  nie należało do intensywnych (w porównaniu do innych regionów Dolnego Śląska). Wracając na koniec do osadnictwa celtyckiego na Dolnym Śląsku - oto mapka przedstawiająca osadnictwo w okresie lateńskim na Śląsku:


źródło mapy: Atlas Śląska Dolnego i Opolskiego,Wrocław 1997, s.73
Na mapce pojawia się hasło "kultura lateńska"- to nic innego jak kultura celtycka. Jak widać Celtom nie wszędzie na Śląsku się podobało. A poniżej - mapa obrazująca osadnictwo w IV - III w. p.n. e.  na terenie obecnej Polski:
 
źródło: Kaczanowski P., Kozłowski J.K., Najdawniejsze Dzieje Ziem Polskich, Kraków 1998, s. 186


* Firszt, S., Rębiszów, pow. lwówecki, Silesia Antiqua, t. 45, s. 266-267, Wrocław 2009

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz